Start przedsprzedaży!
Dołącz w promocyjnej cenie tylko do 5 SIERPNIA, po tym terminie cena wzrośnie >>
III Ogólnopolski Kongres dla Wychowawców Szkolnych
 

Wychowawca przyszłości

Cztery kluczowe role we wsparciu i rozwoju ucznia

 
online
28.11.2024 r.
+ 7 dni dostępu do nagrania
Do końca promocji pozostało:
 

Top tematy

 
Wychowawca jako rzecznik interesów uczniów i strażnik jego praw
Skuteczna mediacja w zespole klasowym. Sprawna komunikacja, budowanie porozumienia i rozwiązywanie konfliktów
Rola wychowawcy w efektywnym motywowaniu uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności - realizacja zainteresowań i aktywności w społeczności klasowej i szkolnej
Przestrzeganie norm, prowadzenie dokumentacji i dbanie o bezpieczeństwo uczniów
 

Prelegenci Poznaj naszych ekspertów

 
 
Anna Konarzewska
Niestrudzona, stale dokształcająca się edukatorka, tutorka i polonistka. Kreatywna, pełna pasji i energii dyplomowana nauczycielka oraz wychowawczyni. Należy do społeczności Superbelfrów RP oraz jest Ambasadorką Wiosny Edukacji. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel Roku 2021” oraz Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” w 2021 roku.
Więcej
Tomasz Bilicki
Pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), psychotraumatolog. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS, psychotraumatologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii.
Więcej
Edyta Borysiak
Od 23 lat pracuje w szeroko pojętej edukacji, jako pedagog szkolny, wychowawca w internacie i MOS oraz nauczyciel. Wykłada również na uczelniach wyższych przedmioty pedagogiczne oraz mediacje.
Więcej
Ewa Drobek
Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego. Obecnie pracuje w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Żmichowskiej w Warszawie oraz w Akademii Liceum. Od ponad 15 lat naucza języków obcych w najlepszych szkołach średnich i liceach w Warszawie, a także na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej.
Więcej
Michalina Ignaciuk
Pedagog, terapeuta pedagogiczny i diagnosta w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gdańsku. Prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Wykorzystuje nowoczesne technologie, w tym rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość.
Więcej
Kamila Olga Stępień-Rejszel
Psycholog kliniczny, pedagog, doświadczony wykładowca akademicki, certyfikowany coach i trener, autor publikacji edukacyjnych, właścicielka firmy dydaktyczno-szkoleniowej. Aktywny członek PTP-Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Laureatka licznych nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe.
Więcej

Program Kongresu28.11.2024 r.

 
Powerspeech

Dobry klimat w klasie – jak być (nie)zwykłym wychowawcą?

Anna Konarzewska
 • Indywidualne traktowanie uczniów, rozmowa jako najważniejsza metoda wychowawcza, uważne słuchanie… Must have każdego nauczyciela wychowawcy.
 • Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole, czyli jak poznać swoich uczniów, wspierać ich w podejmowaniu ważnych decyzji i tworzyć atmosferę pełną zaufania?
 • Jak angażować uczniów, pozwolić im decydować, efektywnie budować w nich sprawczość, ale jednocześnie stawiać granice w relacji?
 • Pomysły na inspirujące, angażujące uczniów do dyskusji lekcje wychowawcze.
 • Sesja Q&A z prelegentką.
PANEL 1.

Wychowawca jako rzecznik i strażnik zabezpieczenia interesów ucznia z poszanowaniem prawa

Anna Konarzewska

W tej części rozwiejemy wątpliwości nt. konfliktów w środowisku szkolnym, wdrożenia strategii z poszanowaniem praw ucznia i praw nauczyciela oraz pokażemy, jak wzmacniać swoje kompetencje wychowawcze.

 • Efektywne wsparcie i skuteczna komunikacja z uczniami z pokolenia Z i Alfa - Strategie i metody pracy z uczniami należącymi do generacji Z i Alfa, która charakteryzuje się coraz większą świadomością w zakresie swoich praw. Jakie kompetencje wychowawcze są niezbędne do budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa w klasie we współczesnej szkole?
 • Prawa ucznia vs. prawa nauczyciela - Jak funkcjonować w środowisku szkolnym z poszanowaniem praw i obowiązków uczniów oraz nauczycieli? Jak wychowawca może dbać o komfort wszystkich uczniów oraz jak radzić sobie w sytuacjach konfliktu pomiędzy klasą, a szkołą?
 • CASE STUDY: Nieudolny wychowawczo rodzic - Propozycje działań wychowawcy w sytuacji rodzica niespełniającego swoich obowiązków rodzicielskich. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wsparcie ucznia w sytuacji konfrontacji oraz współpraca z rodzicami.
 • CASE STUDY: Uczeń kontra statut - Jak rozwiązać konflikt, w którym uczniowie buntują się wobec zasad panujących w placówce szkolnej i podważają zasadność wprowadzonego statutu? Rola wychowawcy w sytuacji konfliktu w odniesieniu do praw ucznia.
 • CASE STUDY: Uczeń niesprawiedliwie traktowany przez nauczyciela - Jak odnaleźć się w sytuacji konfliktu pomiędzy wychowankiem, a kolegą/koleżanką z pracy? Jakie działania może podjąć wychowawca w sytuacji, kiedy uczeń komunikuje, że jest niesprawiedliwie traktowany przez innego z nauczycieli?
PANEL 2.

Wychowawca jako interwent w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów

Prelegenta poznamy wkrótce!

W tej części przeanalizujemy przypadki uczniów doświadczonych różną formą przemocy oraz przeanalizujemy w jaki sposób zidentyfikować zagrożenia z uwzględnieniem Standardów Ochrony Małoletnich.

 • Diagnoza problemów oraz interwencja kryzysowa w szkole w obliczu obowiązujących Standardów Ochrony Małoletnich - Metody monitorowania i oceny sytuacji w szkole oraz narzędzia diagnozy problemów uczniów. Identyfikacja sygnałów alarmujących o kryzysie oraz rola wychowawcy w zespole interwencyjnym.
 • CASE STUDY: Uczeń doświadczony przemocą rówieśniczą (wykluczenie) - Identyfikacja źródeł przemocy oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ofiary, sprawcy oraz świadków. Jak powinna wyglądać efektywna i szybka interwencja?
 • CASE STUDY: Uczeń doświadczony cyberprzemocą (hejt, trolling, sexting) - Zgłaszanie przypadków cyberprzestępstw oraz współpraca z organami ścigania. Wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z doświadczeniem cyberprzemocy oraz działania prewencyjne oraz monitorowanie niepokojących sygnałów.
 • CASE STUDY: Uczeń z depresją (samookaleczanie i kryzys suicydalny) - Monitorowanie i diagnoza w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej stanu psychicznego uczniów. Jak zapewnić bezpieczeństwo w szkole oraz wsparcie uczniom w kryzysie psychicznym?
PANEL 3.

Wychowawca jako mediator, który usprawnia komunikację, pomaga uczniom osiągać porozumienie i rozwiązywać konflikty

Edyta Borysiak

W tej części pokażemy, jak skutecznie rozpoznać konflikty, wykorzystać techniki mediacyjne i komunikacyjne w pracy z uczniami i rodzicami.

 • Narzędzia i techniki mediacyjne oraz negocjacyjne przydatne w pracy wychowawczej - Wykorzystanie sprawdzonych technik komunikacyjnych w codziennej pracy wychowawcy, m. in. aktywny słuchacz, parafraza, komunikat od siebie, przeformułowanie wypowiedzi.
 • CASE STUDY: Konflikt między uczniami - Analiza problemu oraz interwencja wychowawcy z wykorzystaniem sprawdzonych technik mediacyjnych w pracy z nastolatkami.
 • CASE STUDY: Konflikt między uczniem a nauczycielem - Jak skutecznie rozpoznać punkty sporne i zrozumieć perspektywy obu stron? Jak wykorzystać techniki mediacyjne i negocjacyjne w celu odnalezienia satysfakcjonującego rozwiązania sytuacji konfliktowej?
 • CASE STUDY: Konflikt między rodzicem a szkołą - Jak poradzić sobie w sytuacji konfliktowej pomiędzy rodzicami a placówką edukacyjną? Zrozumienie problemu oraz stanowiska obu stron konfliktu oraz wykorzystanie technik mediacyjnych i negocjacyjnych podczas rozmów, w celu odnalezienia rozwiązania konfliktu
PANEL 4.

Wychowawca jako inspirator i motywator w realizacji szkolnych projektów

Ewa Drobek

W tej części przedstawimy projekty uczniowskie, które powstały pod okiem nauczycieli i pozytywnie wpłynęły na budowie motywacji i poczucia sprawczości w społeczności szkolnej.

 • TEAM BUILDING w Twojej klasie - Sprawdzone techniki budowania zespołu klasowego oraz metody wzmacniania i motywowania uczniów w celu rozwijania umiejętności praktycznych przy wykorzystaniu Project Based Learning.
 • CASE STUDY: Autorski projekt Żmichowska Śpiewa - Jak poza umiejętnościami językowymi uczniowie trenowali opanowywanie stresu oraz występy publiczne? Rozwijanie umiejętności interpersonalnych za sprawą tworzenia i realizowania nietypowych projektów klasowych?
 • CASE STUDY: Międzynarodowe projekty uczniowskie - Jak angażować uczniów oraz otworzyć im drogę do działań na arenie międzynarodowej? Od projektu klasowego do projektu międzynarodowego - czy istnieje przepis na klasowy sukces?
 • CASE STUDY: Projekty społeczne - Jak rozwijać u uczniów inteligencję emocjonalną oraz wzmacniać chęć angażowania się w projekty społeczne i akcje charytatywne? Wykorzystanie metody projektowej do motywowania i budowania poczucia sprawczości u uczniów.
PANEL 5.

Specjalne nagranie dla uczniów do wykorzystania na lekcji wychowawczej! „EDUlekcja z technik oddechowych”, to 15-minutowa lekcja prezentująca techniki, które redukują stres i napięcie! Pokaż dzieciom, jak z pomocą prostych ćwiczeń wprowadzić elementy self-reg w codziennej aktywności lub wykorzystać je przed sprawdzianem czy egzaminem.

Uwaga! Nagranie będzie udostępnione wszystkim uczestnikom konferencji w wersji do pobrania i wykorzystania na lekcji wychowawczej, w edzienniku lub na spotkaniach z rodzicami!

Warsztaty pokonferencyjne
28.11.2024 r.

 
Michalina Ignaciuk
WARSZTAT 1

Techniki pracy w klasie z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W czasie warsztatu wyposażymy uczestników w narzędzia do pracy wychowawczej z uczniami w spektrum, z zaburzeniami koncentracji i uwagi oraz z niskim poczuciem własnej wartości.

 • Zachowania niepożądane i problemowe w środowisku szkolnym wpływające na organizację pracy i komfort wszystkich uczniów - Omówienie różnych typów zachowań, które mogą wpływać na organizację pracy i komfort wszystkich uczniów - zachowania agresywne, tiki, lęk szkolny, niechęć do udziału w aktywnościach klasowych, masturbacja w szkole.
 • CASE STUDY: Uczeń w spektrum autyzmu - Dostosowania środowiska szkolnego do potrzeb ucznia w spektrum autyzmu. Jak identyfikować potrzeby ucznia oraz zapewnić odpowiednio spersonalizowaną przestrzeń i warunki pracy w szkole?
 • CASE STUDY: Uczeń z zaburzeniami koncentracji i uwagi - Omówienie strategii wspierających uczniów z ADHD. Jak organizować pracę klasy, w której uczy się uczeń z zaburzeniami koncentracji i uwagi? Wykorzystanie sprawdzonych metod i technik pracy z uczniem z ADHD.
 • CASE STUDY: Uczeń z dysleksją i niskie poczucie własnej wartości - Analiza potrzeb ucznia z dysleksją oraz działania wspierające i motywujące uczniów o specyficznych trudnościach w nauce czytania i pisania.
Warsztat online
Kamila Olga
Stępień-Rejszel
WARSZTAT 2

Techniki TUS w obszarze pracy wychowawczej. Jak skutecznie kształtować i rozwijać umiejętności społeczne w swojej klasie.

W czasie warsztatu skupimy się na praktycznych rozwiązaniach służących wsparciu uczniów z zaburzeniami lękowymi, neuroróżnorodnych, które pomogą im rozwiązywać konflikty, budować odporność na stres i pozytywne relacje w grupie.

 • Instrukcje krok po kroku, jak przeprowadzić trening umiejętności społecznych, w celu rozwijania umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych oraz emocjonalnych - praktyczne narzędzia do prowadzenia zajęć z uczniami o różnych potrzebach.
 • CASE STUDY: TUS i zgrana klasa - Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, właściwej interpretacji uczuć innych, zwracania się o pomoc oraz rozwijania konfliktów podczas zajęć z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych.
 • CASE STUDY: TUS i uczeń neuroróżnorodny w szkole (uczeń z ADHD, dysleksją oraz w spektrum autyzmu) - Wsparcie dzieci z trudnościami z dostosowaniem się do zasad panujących w szkole, z problemami z koncentracją i motywacją oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania i redukowania emocji z wykorzystaniem treningu umiejętności.
 • CASE STUDY: TUS i uczeń z zaburzeniami lękowymi - Praca z uczniami w celu rozwijania umiejętności regulacji emocji oraz odporności na stres poprzez naukę asertywności, właściwej interpretacji uczuć innych, rozpoznawania własnych emocji oraz ich kontrolowania, zwracania się o pomoc
Warsztat online

O tym będziemy mówić:

 
 
EFEKTYWNE WSPARCIE I TROSKA O INTERESY UCZNIOWSKIE

Omówienie skutecznych metod wsparcia ucznia, aktualnych praw ucznia oraz konkretnych przypadków z praktyki wychowawczej - brak kompetencji wychowawczych rodziców, uczeń niesprawiedliwie traktowany przez nauczyciela, prawa ucznia a statut szkoły.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Diagnoza problemów oraz działania z zakresu interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy oraz złego stanu zdrowia psychicznego ucznia. Omówienie technik monitorowania i identyfikacji niepokojących sygnałów w szkole.

WYKORZYSTANIE TECHNIK MEDIACYJNYCH W PRACY Z KLASĄ

Zaprezentowanie narzędzi i technik mediacyjnych oraz negocjacyjnych w sytuacjach konfliktu w szkole. Omówienie konkretnych case study w celu zaprezentowania sprawdzonych praktyk mediacyjnych z uwzględnieniem różnych sytuacji konfliktowych.

MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE UCZNIÓW

Team Building oraz Projekt Based Learning w środowisku szkolnym jako skuteczne metody motywowania i inspirowania uczniów w klasie. Omówienie konkretnych projektów i wykorzystanych strategii inspirujących uczniów do osiągania sukcesów i rozwijania swojego potencjału.

4 filary Kongresu

 
 
 
Certyfikat udziału w konferencji i warsztatach
4 narzędziowe panele konferencyjne oparte na aktualnym prawie, sprawdzone procedury i strategie wychowawcze + 2 warsztaty z wykorzystaniem narzędzi TUS w pracy z uczniami ze SPE
 
NOWOŚĆ! EDULekcja dla uczniów
Nagranie do wykorzystania na lekcji wychowawczej extra! „EDUlekcja z technik oddechowych”, które redukują stres i napięcie!
 
Wychowawcze CASE STUDY
Eksperci i praktycy omawiający aktualne case study z klasy w układzie problem-rozwiązanie
 
Strefa konkursów z nagrodami!
Podczas trwania konferencji do wygrania 3 książki „Jak pokolorować szkołę?” - Jakub Tylman

Kto powinien wziąć udział?

 

Do udziału w kongresie zapraszamy wszystkich nauczycieli szkolnych, w szczególności wychowawców klas, osoby najbardziej zaangażowane w wychowanie uczniów i mające wpływ na funkcjonowanie grupy oraz świadome problemów wychowawczych, jakie stawia przed nami dzisiejsza rzeczywistość. Podczas konferencji zainspirujemy do wprowadzenia innowacyjnych sprawdzonych metod i strategii odpowiadających na potrzeby uczniów należących do generacji Z i Alfa.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca promocji pozostało:
 
Cena zmienia się 5 SIERPNIA

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona.

Bilet na Konferencję Online
 • Udział w Kongresie online
 • Dostęp do nagrań wykładów przez 7 dni
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję Online + warsztat
 • Udział w Kongresie online
 • Udział online w praktycznym warsztatacie
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję Online + warsztat II
 • Udział w Kongresie online z możliwością zadawania pytań prelegentom na czacie
 • 5 wykładów prowadzonych przez 5 wyjątkowych ekspertów
 • Elektroniczny certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp do nagrań wykładów przez 7 dni po zakończeniu wydarzenia (materiały zostaną wysłane do 14 dni po odbyciu się wydarzenia)
 • Udział online w praktycznych Warsztatach Techniki TUS w obszarze pracy wychowawczej. Jak skutecznie kształtować i rozwijać umiejętności społeczne w swojej klasie z Kamilą Olgą Stępień-Rejszel
 • Dodatkowy elektroniczny certyfikat uczestnictwa w Warsztatach
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję Online + warsztaty
 • Udział w Kongresie online
 • Udział online w praktycznym warsztatach I i II
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Pełne wersje biletów z warsztatami znajdziesz w zakładce Weź udział »

Masz już bilet na Kongres,
ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Dlaczego organizowane przez nas wydarzenia są najlepsze?

 

4 kluczowe role wychowawcy - rzecznik, mediator, interwent, inspirator

Grono praktyków i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem – nauczyciele i psycholodzy, certyfikowani trenerzy.

Interdyscyplinarne podejście.

Świadomość konieczności zmian w edukacji.

Teoria przełożona na działanie praktyczne.

Warsztaty, dzięki którym wyposażysz się w praktyczne narzędzia do pracy.

Sesje pytań i odpowiedzi.

Strefa konkursów z nagrodami!

 

Konkurs
 

Podczas trwania konferencji do wygrania 3 książki

„Jak pokolorować szkołę?”
Jakuba Tylmana

Prezent
 

Otrzymasz dostęp do e-booka extra!

„Nowe zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego uczniów”

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 
 
 • Zależy Ci, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał godzin wychowawczych do integracji i wdrażania dobrych praktyk w grupie?
 • Szukasz metod wspierających i motywujących do działania swoich uczniów?
 • Chcesz poszerzyć swój warsztat dydaktyczny o innowacyjne rozwiązania?
 • Chcesz wiedzieć, jak rozmawiać z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami w różnych nietypowych sytuacjach?
 • Chcesz poznać skuteczne narzędzia do przeciwdziałania konfliktom, agresji i wykluczaniu w Twojej klasie?
 • Chcesz wiedzieć, jakie działania może podjąć wychowawca w ramach interwencji kryzysowej i poznać sprawdzone procedury postępowania?

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
WSPÓŁPRACA I REKLAMA

Adrianna Białas

tel. 570 559 716

wyślij email

III Ogólnopolski Kongres
dla Wychowawców Szkolnych

III Ogólnopolski Kongres dla Wychowawców Szkolnych to jedyne wydarzenie kierowane bezpośrednio do tej grupy w Polsce.
Prelekcje dotyczą najczęstszych trudności i problemów w szkolnych relacjach na linii wychowawca-uczeń-rodzic. Podczas kongresu zostaną omówione m. in. sprawdzone praktyki w kontakcie z rodzicem, najczęstsze przypadki łamania prawa uczniowskich, efektywne sposoby na interwencje w przypadku przemocy rówieśniczej. Uczestnicy mogą również wziąć udział w tematycznych warsztatach.
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 800
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
@ Copyright 2024 Forum Media Polska