OSTATNIA SZANSA NA ZAKUP BILETU!
Wydarzenie startuje już 10 stycznia!
II Ogólnopolski Kongres dla Wychowawców Szkolnych
10.01.2024 r.

Współpraca, budowanie silnych relacji i reagowanie w kryzysowych sytuacjach na linii wychowawca-uczeń-rodzic

Procedury postępowania i działania antybullyingowe

 
ONLINE
+ 7 dni dostępu do nagrania
Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 

TOP TEMATY

 
Efektywna organizacja komunikacji na linii wychowawca-rodzic-uczeń i wskazówki do pracy z roszczeniowym rodzicem.
Skuteczna prewencja przemocy oraz sprawdzone programy antybullyingowe.
Procedury postępowania w kryzysowych sytuacjach, m.in. w przypadku wystąpienia przemocy domowej czy w przypadku próby samobójczej jednego z uczniów.
Prawa ucznia a prawa nauczyciela – studium trudnych przypadków.
 

Prelegenci Poznaj naszych ekspertów

 
 
Anna
Konarzewska
Niestrudzona, stale dokształcająca się edukatorka, tutorka i polonistka. Kreatywna, pełna pasji i energii dyplomowana nauczycielka oraz wychowawczyni. Należy do społeczności Superbelfrów RP oraz jest Ambasadorką Wiosny Edukacji. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel Roku 2021” oraz Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” w 2021 roku.
Więcej
Karolina Sikorska-Bednarczyk
Ekspert prawa pracy i prawa oświatowego. Prawnik oświatowy, ekspert prawa pracy i prawa oświatowego, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Prawa Pracy, autorka bloga o pracy pracownika oświaty www.kartanauczycielablog.pl oraz ekspertka w grupach na FB: „Nauczycielu poznaj swoje prawa, Dyrektorze dbaj o swoje i innych prawach, Uwaga mobber w szkole”.
Więcej
Dr n. społ. Marlena Stradomska
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin, Ekspert Biura m.in. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Kierownik Placówki Socjoterapeutycznej Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie.
Więcej
Katarzyna
Gala
Doświadczony nauczyciel, metodyk, lektor współpracujący z łódzkimi szkołami językowymi, trener wydawnictwa Macmillan, egzaminator i weryfikator OKE.
Więcej
Magdalena
Kosowska
Studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach oraz członkini Koła Naukowego Badań Relacji Rówieśniczych i Bullyingu „OLWEUS”. Absolwentka Studiów Podyplomowych „Coaching i Mentoring” na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli w Przedszkolu.
Więcej
Aneta Szostak-Sulewska
Założycielka i właścicielka Kapelusza z Kwiatami – jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm szkoleniowych dla nauczycieli w Polsce. Ekspertka w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Pomysłodawczyni i prowadząca #awansTv, w ramach którego przybliża nauczycielom tematy związane z awansem zawodowym oraz dobrymi praktykami w pracy nauczyciela.
Więcej
Edyta
Borysiak
Edyta Borysiak od 23 lat pracuje w szeroko pojętej edukacji, jako pedagog szkolny, wychowawca w internacie i MOS oraz nauczyciel. Wykłada również na uczelniach wyższych przedmioty pedagogiczne oraz mediacje.
Więcej
Małgorzata
Ohme
Psycholożka, psychoterapeutka, dziennikarka. Ekspertka merytoryczna programu Dove Self-Esteem – Budowanie Pozytywnej Samooceny i autorka nowych lekcji warsztatowych V edycji programu.
Więcej

Raport z badań:

 
 
8 NA 10 uczniów (81,9 %) nie znajduje rozwiązań w kłopotliwej sytuacji1,2
 
Prawie POŁOWA uczniów (48,6%) deklaruje, że ich wartość wzrasta, gdy rodzina jest z nich dumna1,2
 
37% uczniów uważa, że osoby posiadające realnych przyjaciół są bardziej wartościowe od tych, którzy ich nie posiadają1,2
 
81,3% uczniów ma poczucie, że ich prawa w szkole są naruszane1,2
1 MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Raport, 2023
2 PRAWA UCZNIA W POLSCE. Raport z badań. 2022

Program Kongresu10.01.2024 r.
godz. 09:00 - 15:00

 
 
Powerspeech

Dobry klimat w klasie – jak być (nie)zwykłym wychowawcą?

Anna Konarzewska
 • Indywidualne traktowanie uczniów, rozmowa jako najważniejsza metoda wychowawcza, uważne słuchanie… Must have każdego nauczyciela wychowawcy.
 • Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole, czyli jak poznać swoich uczniów, wspierać ich w podejmowaniu ważnych decyzji i tworzyć atmosferę pełną zaufania?
 • Jak angażować uczniów, pozwolić im decydować, efektywnie budować w nich sprawczość, ale jednocześnie stawiać granice w relacji?
 • Pomysły na inspirujące, angażujące uczniów do dyskusji lekcje wychowawcze.
 • Sesja Q&A z prelegentką.
BLOK 1. WYCHOWAWCA-RODZIC

Współpraca na linii wychowawca-rodzic – sprawdzone praktyki w trudnych sytuacjach wychowawczych w klasie

Aneta Szostak-Sulewska

W tej części omówimy najczęstsze trudności we współpracy wychowawcy szkolnego z rodzicem, m.in. brak zaangażowania, roszczeniowość rodzica czy przekraczanie granic w kontakcie. Przedstawimy sprawdzone rozwiązania i możliwe reakcje na problemy w kontakcie z rodzicem oraz przykłady gotowych rozwiązań i wzorcowych komunikatów w relacji wychowawca-rodzic. Omówimy również efektywne techniki budowania współpracy z rodzicem i wdrażanie systemowego wsparcia dla ucznia.

 • Jak zaangażować rodziców w życie szkolne? Sprawdzone sposoby na efektywną współpracę z rodzicami i systemowe wspieranie uczniów.
 • Uważność, spotkanie twarzą w twarz, aktywne słuchanie, czyli jak dać rodzicom poczucie, że wychowawca stanowi dla niego wsparcie? Jak pokazać na spotkaniu z rodzicami, że nie jesteśmy oceniający i że mogą liczyć na naszą pomóc? Sposoby i efektywne komunikaty na deklarowanie współdziałania i gotowości pomocy.
 • Case study: Skargi rodziców, awantury na wywiadówce… Jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem? Jak przeciwdziałać kłótniom w grupie rodziców? Jak reagować na zarzuty o niekompetencje?
 • Case study: Media społecznościowe w relacji nauczyciel-rodzic – plusy i minusy szybkiego kontaktu online. Jak znaleźć granicę, uniknąć nadużyć ze strony rodziców i ustanowić zasady kontaktu?
 • Case study: Hejt, konflikt w klasie, wykluczanie jednego z uczniów. Jak reagować i angażować rodziców, którzy bagatelizują szkolne problemy? Bezpieczne komunikaty, argumenty mogące przekonać rodziców, pomysły na współpracę oraz przykłady sprawdzonych działań.
 • Sesja Q&A z prelegentem.
BLOK 2. NAUCZYCIEL-UCZEŃ

Prawa ucznia a prawa nauczyciela – studium trudnych przypadków i propozycje rozwiązań zgodnych z aktualnym prawem

Karolina Sikorska-Bednarczyk

W tej części skupimy się na aktualnych przepisach wpływających na pracę wychowawczą. Do czego ma prawo uczeń, w jakich przypadkach jego prawo jest łamane? Jakie zasady, normy i procedury warto wprowadzić w swojej szkole? Jakie możliwości postępowania ma nauczyciel w kryzysowej sytuacji i jak chroni go prawo?

 • Nauczycielu poznaj swoje prawa i obowiązki – najnowsze wprowadzone i planowane zmiany w Prawie oświatowym dotyczące nauczycieli-wychowawców.
 • Case study: Prawa ucznia a nauczyciela – 5 najczęstszych przypadków w praktyce szkolnej, gdy są nadużywane, np. zasady dotyczące wyglądu w szkole czy noszenia makijażu. Omówienie przypadków i propozycja prawomocnego rozwiązania problemu.
 • Case study: Nadużywanie telefonów na lekcji. Czy nauczyciel może zakazać ich używania? Czy rodzic ma zawsze prawo do kontaktu? Propozycja uniwersalnych zasad/kontraktu klasowego a zapis w statucie. Przykładowa procedura na nieużywanie multimediów w szkole.
 • Case study: Bezpieczeństwo uczniów w szkole – wychodzenie do toalety w trakcie lekcji, usprawiedliwienie nieobecności, opuszczanie terenu szkoły przez 18-letniego ucznia, zastrzeganie dostępu do swoich ocen przez pełnoletnich uczniów… Jak skutecznie kształtować odpowiedzialność nastolatków wchodzących w dorosłość? Jak regulować prawa ucznia w statucie szkoły?
 • Sesja Q&A z prelegentem.
BLOK 3. UCZEŃ-UCZEŃ

Przemoc rówieśnicza w szkole – skuteczna interwencja nauczyciela-wychowawcy

Magdalena Kosowska

Co powstrzymuje dzieci od zgłaszania bullyingu w środowisku szkolnym? Co zrobić, jeśli dziecko nie chce z nami rozmawiać, broni sprawcę lub boi się konsekwencji? Podczas prelekcji przedstawimy efektywne sposoby przeciwdziałania konfliktom i reagowania, gdy w szkole dochodzi do incydentu przemocy rówieśniczej.

 • Jakie działania sprzyjają zjawisku bullyingu? Przykłady mechanizmów wywołujących i podtrzymujących przemoc rówieśniczą. Jak tworzyć pozytywny, pełen akceptacji klimat w klasie?
 • Praktyczne wskazówki, gotowe modele zachowań i zwroty językowe, które pomogą nam we właściwy sposób reagować i wskażą, co robić w sytuacji przemocy rówieśniczej, a czego unikać.
 • Case study: Kiedy  „zwykłe dokuczanie” staje się przemocą rówieśniczą? Jak prawidłowo określić granicę między złymi relacjami, kłótnią uczniów, żartem a prześladowaniem? Jak nauczyć dzieci jej określania? Rola nauczyciela w zauważeniu problemu w porę, przeprowadzeniu interwencji i zapewnieniu wsparcia ofiarom, świadkom i sprawcom bullyingu.
 • Skuteczne praktyki antybullyingowe w środowisku szkolnym, sposoby na przeciwdziałanie zachowaniom wykluczającym w klasie i na normalizowanie wśród uczniów pytania o pomoc
 • Sesja Q&A z prelegentem.
BLOK 4

Skuteczna integracja i przeciwdziałanie konfliktom w klasie – narzędziownik nauczyciela-wychowawcy do pracy z grupą

Katarzyna Gala

W tej części przedstawimy sposoby na skuteczne integrowanie grupy i inicjowanie budowania relacji w klasie. Podpowiemy, jak przeciwdziałać konfliktom i wykluczeniom i stworzyć zgrany zespół klasowy.

 • Jak wychowawca może skutecznie integrować i wspierać relacje w klasie i spełniać silną potrzebę przynależności wszystkich jej członków? Katalog propozycji i zabaw integracyjnych włączających wszystkich członków grupy wraz ze schematami wdrażania proponowanych rozwiązań.
 • Rola wychowawcy w przeciwdziałaniu konfliktom. Jak nie bagatelizować problemów członków grupy i uwrażliwić dzieci na zachowania ryzykowne i krzywdzące? Skuteczne praktyki antybullyingowe w klasie, pomysły na lekcje wychowawcze na temat zagrożeń i adekwatnego reagowania na nie.
 • Case study: Izolujące się grupy uczniów a uczeń wykluczony. Jak wspierać ucznia, który nie znalazł towarzystwa w klasie i jest samotny? Skuteczne sposoby na włączenie do grupy dziecka odrzucanego.
 • Case study: Kozioł ofiarny w grupie. Jak właściwie reagować na z pozoru „niewinną” przemoc słowną i nauczyć dzieci określać granicę pomiędzy żartem a gnębieniem?
 • Sesja Q&A z prelegentem.
PANEL SPONSOROWANY
Dove Self-Esteem – Budowanie Pozytywnej Samooceny

Wpływ pewności siebie na zdrowie psychiczne nastolatków

Małgorzata Ohme

Warsztaty
godz. 16:00 - 18:00

 
dr Marlena Stradomska
WARSZTAT 1

Efektywny system wsparcia ucznia w kryzysie – case study, propozycje procedur

 • Samotność, skrajnie niska samoocena i poczucie sprawczości, brak zaufania społecznego – najnowsze badania na temat kondycji psychicznej polskich uczniów – najważniejsze wnioski.
 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych – jak zapewnić swoim uczniom anonimowość i bezpieczeństwo, gdy chcą zgłosić wychowawcy swój problem? Sprawdzone rozwiązania do wdrożenia w klasie.
 • Case study: Przemoc domowa, uczeń ze śladami na ciele – jak reagować? Możliwe ścieżki postępowania, lista placówek pomocowych – do kogo zgłosić się o pomoc?
 • Case study: Uczeń po próbie samobójczej – właściwa reakcja nauczyciela-wychowawcy. Jak przeprowadzić skuteczną interwencję kryzysową. Wskazówki do przeprowadzenia rozmowy z klasą i efektywnego wspierania uczniów.
 • Case study: Uczeń w kryzysie psychicznym. Jak systemowo wspierać ucznia, który zmaga się z trudnym doświadczeniem lub depresją? Elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Sesja Q&A z prelegentem.
Warsztat online
Edyta Borysiak
WARSZTAT 2

Mediacja rówieśnicza jako skuteczna metoda przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w grupie

 • Jak zapobiegać przemocy fizycznej i psychicznej w klasie? Uczenie alternatywnych sposobów radzenia sobie z konfliktem służące poprawie relacji.
 • Mediacja jako skuteczna metoda radzenia sobie z konfliktami oraz sposób na aktywne angażowanie uczniów i budowanie ich poczucia sprawczości.
 • Rodzaje mediacji w środowisku szkolnym. Sprawy i problemy wyłączone z mediacji rówieśniczych.
 • Etapy wdrażania mediacji rówieśniczej w środowisku szkolnym krok po kroku.
 • Etapy procesu mediacji – schemat postępowania.
 • Techniki mediacyjne i umiejętności przydatne w procesie mediacyjnym – konstruktywna komunikacja, zarządzanie trudnymi emocjami.
 • Case study: Konflikt w klasie – w przypadku np. plotki, agresji słownej, zniszczenia własności ucznia. Proces mediacyjny w praktyce.
 • Sesja Q&A z prelegentem.
Warsztat online

O tym będziemy mówić:

 
 
PAKIET NARZĘDZI PROFILAKTYCZNYCH

Skuteczne metody pracy i budowania relacji na linii uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic. Sprawdzone techniki zapobiegania konfliktom i narzędzia do radzenia sobie z kryzysem.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W KRYZYSIE

Pakiet działań w przypadku kryzysu ucznia, m.in. uczeń po próbie samobójczej, uczeń doświadczający przemocy domowej, uczeń wykluczony. Co może a co powinien zrobić wychowawca? Jak uprościć procedurę zgłaszania problemów?

PRAWA UCZNIA
A PRAWA NAUCZYCIELA

Jakie czyny mogą naruszać prawa i dobra ucznia, a jakie prawa nauczyciela? Jak zgodnie z prawem nauczyciel-wychowawca może reagować w kryzysowej sytuacji, m.in. w przypadku przemocy, narażonego bezpieczeństwa ucznia lub innych dzieci w grupie itd.?

MEDIACJA RÓWIEŚNICZA

Sprawdzony sposób na rozwiązywanie sporów i nieporozumień w gronie klasowym. Jak krok po kroku wprowadzić techniki mediacyjne w przypadku klasowych konfliktów? Jak skutecznie zapobiegać agresji, rozwiązywać klasowe problemy i wspierać wypracowywanie kompromisu między uczniami?

Kto powinien wziąć udział?

 

Do udziału w kongresie zapraszamy wszystkich nauczycieli szkolnych, w szczególności wychowawców klas, osoby najbardziej zaangażowane w wychowanie uczniów i mające wpływ na funkcjonowanie grupy oraz świadome problemów wychowawczych, jakie stawia przed nami dzisiejsza rzeczywistość. Podczas konferencji dostarczymy gotowe narzędzia, zainspirujemy do wprowadzenia innowacyjnych sprawdzonych metod odpowiadających na potrzeby współczesnego dziecka i nastolatka.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Wydarzenie odbędzie się za:
 

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona.

Bilet na Konferencję
 • Udział w Kongresie online z możliwością zadawania pytań prelegentom na czacie
 • 5 wykładów prowadzonych przez 5 wyjątkowych ekspertów
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet Premium
 • Udział w Kongresie online z możliwością zadawania pytań prelegentom na czacie
 • GRATIS – Obligatoryjny poradnik prawny do wywieszenia w każdej placówce: PIERWSZA POMOC PSYCHOLOGICZNA. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia zdrowia i życia w placówkach oświatowych
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Pełne wersje biletów z warsztatami znajdziesz w zakładce Weź udział »

Masz już bilet na Kongres,
ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Dlaczego organizowane przez nas wydarzenia są najlepsze?

 

Sprawdzone działania profilaktyczne i procedury postępowania w kryzysie w jednym miejscu.

Grono praktyków i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem – nauczyciele i psycholodzy, certyfikowani trenerzy.

Interdyscyplinarne podejście.

Świadomość konieczności zmian w edukacji.

Teoria przełożona na działanie praktyczne.

Warsztaty, dzięki którym wyposażysz się w praktyczne narzędzia do pracy.

Sesje pytań i odpowiedzi.

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 
 
 • Zależy Ci, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał godzin wychowawczych do integracji i wdrażania dobrych praktyk w grupie?
 • Szukasz metod wspierających zdrowie psychiczne Twoich uczniów?
 • Chcesz poszerzyć swój warsztat dydaktyczny o innowacyjne rozwiązania?
 • Masz wątpliwości dotyczące regulacji prawa oświatowego? Nie wiesz, jakie zasady i normy mogą usprawnić pracę zespołu klasowego?
 • Chcesz wiedzieć, jak rozmawiać, aby wzmacniać równość i poczucie przynależności w Twojej klasie?
 • Nie wiesz jak organizować komunikację z rodzicem i stawiać bezpieczne granice w relacji?
 • Chcesz poznać skuteczne narzędzia do przeciwdziałania konfliktom, agresji i wykluczaniu w Twojej klasie?
 • Chcesz wiedzieć, jakie działania może podjąć wychowawca w ramach interwencji kryzysowej i poznać sprawdzone procedury postępowania?

Partnerzy

 

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

II Ogólnopolski Kongres
dla Wychowawców Szkolnych

II Ogólnopolski Kongres dla Wychowawców Szkolnych to jedyne wydarzenie kierowane bezpośrednio do tej grupy w Polsce.
Prelekcje dotyczą najczęstszych trudności i problemów w szkolnych relacjach na linii wychowawca-uczeń-rodzic. Podczas kongresu zostaną omówione m. in. sprawdzone praktyki w kontakcie z rodzicem, najczęstsze przypadki łamania prawa uczniowskich, efektywne sposoby na interwencje w przypadku przemocy rówieśniczej. Uczestnicy mogą również wziąć udział w tematycznych warsztatach.
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
@ Copyright 2023 Forum Media Polska